Tel: +31 (0)76-5720672
Aanleggen riolering incl straatwerk

Voeten & Leppens Wegenbouw BV heeft in de loop van de jaren vele kilometers riolering aangelegd, zowel in zandgrond als in veen- en kleibodems (onderheide rioleringen).

De opdrachtgevers zijn in veel gevallen overheidsbedrijven, die op het gebied van rioleringen strenge richtlijnen hanteren.

Deze schat aan kennis en ervaring die het bedrijf op dit terrein heeft opgedaan, levert belangrijke voordelen als het gaat om kostenbeheersing en kwaliteit.