Tel: +31 (0)76-5720672
Wij verzorgen het gehele traject van ontwerp tot en met aanleg en onderhoud

Onder industrieservice verstaan wij het realiseren van alle voorkomende werkzaamheden en diensten op ons vakgebied, te weten grond-, weg- en waterbouw, alsmede hieraan gerelateerde bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van bedrijven, instellingen en industrie.

Het is ons uit ervaring bekend, dat in de bestaansgeschiedenis van voornoemde doelgroep het regelmatig voorkomt dat door allerlei omstandigheden hun infrastructuur aangepast dient te worden. Deze werkzaamheden kunnen heel divers zijn, zowel qua omvang, alsook qua activiteit. Desgewenst verzorgen wij het hele traject.

Niet alleen verharding van uw bedrijven- of industrieterrein

Niet alleen het straatwerk, ook voorbereiding, ontwerp, bestek, tekeningen ,vergunningen tot en met de uitvoering en nazorg. Ons bedrijf heeft gedurende haar bestaan erg veel expertise op dit gebied opgebouwd.

Een aantal bedrijven en instanties in onze regio (West Brabant) maken van onze kwaliteiten, in deze, gebruik. Als recente projecten noemen wij: Flowserve Etten-Leur, Hero Breda en het industrieterrein van Sivomatic in Moerdijk.

Industrieservice, snelle en betrouwbare service

Naast de verharding van uw industrieterrein verzorgen wij ook snelle service wanneer er reparaties aan het straatwerk of beton op uw terrein moet worden gerealiseerd. Wanneer u ons belt, denken we met u mee en zorgen we waar nodig voor een directe oplossing zodat het terrein weer zo snel mogelijk op orde is.