Tel: +31 (0)76-5720672

Voeten & Leppens Wegenbouw BV is sinds medio 2001 één van de verwerkers van Creteprint. Deze voor Nederland vrij nieuwe verhardings-methode is mede tot ontwikkeling gekomen omdat bij toepassing hiervan geen onkruidgroei kan ontstaan.